Oversyn over produksjonar

Vedlegg til CV - Bjørn Enes: 

Tekstproduksjon:
 • 2014: "Kven skal bygge landet?" - essay om industri og industripolitikk. Publisert på Manifest Forlag.
 • 2013: ”Til minne om Linda” –  roman, publisert som bloggforteljing mai-des. og bok frå 5. november
 • 2012: ”Familiekontoret” – essayistisk forteljing til Vest-Agder Familiekontor si markeing av 50 års virke. (Ikkje publisert)
 • 2011: «Mangfold og muligheter» - essay 50 år etter tvillinglovene om uføretrygd og attføring, utgjeven i samband med jubileet til Varodd AS
 • 2010: ”Offerbarn” – essay om borns rettstryggleik i kriminalsaker 10 år etter Baneheiadrapa, utgjeven  i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse.  
 • 2010:  ”100 år med Nikkelverket” – munnleg essay om industri og modernitet, bestillingsverk frå Xstrata Nikkelverk. (Trykt i jublieumsboka til Xstrata)
 • 2004: ”Eventyret i Haydom – Haydom Lutheran Hospital 50 år”, ei lokalhistorisk forteljing frå Tanzania, utgjeven i Noreg i samband med sjukehuset sitt jubileum i 2004 og i Tanzania i oversetjing til Swahili og engelsk i 2012.
 • 2003: ”Hvit stakitt og fiberoptikk” – bidrag i essay-antologi om Agder-regionen (Høyskoleforlaget)
 • 2003: ”I all vår gjerning” – litterære tekstar om 12-trinnsprogrammet, utgjeven i samband med Aklinikken i Kristiansand sitt 50årsjubileum. Denne oppdragsproduksjonen for Sørlandet sjukehus omfatta og redigering av ei samling fagartiklar. 
 • 2002: ”Et århundre sett fra stillaset” – Jubileumsskrift for Kristiansand Byggmesterforeining. 
 • 1997: ”Kristiansand Jernstøperi 50 år”  - Jubileumsforteljing.
 • 1993 – 1997: Skrivande allround journalist i Fædrelandsvennen med stor vekt på portrettintervju, utenriksreportasjar, nærings- og arbeidslivsreportasjar, kommentarjournalistikk.  
 • 1988 – 91: Fast serie noveller med industritematikk i fagbladet ”Fabrikkarbeideren” 
 • 1986 – 1988: Ei rekke kriminalnoveller for gamle A-magasinet 
 • 1970-1971: Reisereportasjar i Fritt Slag og Fædrelandsvennen

Audiovisuelle produksjoner:
 • 2013-2014: "Film mot angst" - Dokumentarprosjekt i samarbeid med Dokufilm AS.
 • 2012/13: ”Ventelisteskolen” – utvikling av filmar til bruk i pasient- og pårørandeundervisning innan barne- og ungdomspsykiatri. Posjekteigar: Sørlandet Sjukehus HF. Mi rolle: Research, manus, intervju og redigeringsmanus for Dokufilm AS
 • 2011 – ”Dømt til å leve” – Historisk dokumentar  om Edith Notowicz. Dokufilm AS - (Mine bidrag: Idé, research, manus, intervju)
 • 2011 - «Tvangstanker og ritualer» - helsedokumentar om OCD (Obsessive-compulsive Disorder). Dokufilm AS. (Min rolle: Produsent, idé, manus, intervju.)
 • 2011 - «En Lasarus: Om vinnere og tapere i en medisinsk revolusjon» - helsedokumentar om biologisk behandling av revmatiske sjukdomar. Dokufilm AS. (Min rolle: Produsent, idé, manus, intervju.)
 • 2010 - «Bipolare lidelser» - helsedokumentar, Dokufilm AS. (Min rolle: Produsent, idé, manus, intervju.)
 • 2009 –  ”Fortid(d) – samtaler om komplekse traumer» - Helsedokumentar, Dokufilm AS . (Min rolle: Produsent, idé, manus, intervju.)
 • 2009 - Dokufilm AS ”Attraktive Byer” - undervisningsfilm om byutvikling, (Min rolle: intervju.)
 • 2009 – ”Mine usynlige smerter” – helsedokumentar om Fibromyalgi. Irisfilm  (Min rolle  Idé, finansiering, kvalitetssikring). 
 • 2008 - ”Tapt Virkelighet – samtale om psykoser» – Helsedokumentar, Dokufilm AS (Min rolle: Produsent, idé, manus, intervju.) 
 • 2005 - ”Russerfangene” -  historisk dokumentar, Dokufilm AS (Min rolle: Idé, research, manus, opptaks- og redigeringsplaner, intervjuer).
 • 2003 - ”Tåkelursonaten” – Musikkfilm om Terje Rypdals verk, Dokufilm AS. (Min rolle: Intervju) 
 • 2003 – ”X2” – Kriminalfilm i 12 kort-episoder som vart laga i det eksperimentelle undervisningsprosjektet ”Visuell matematikk”, (finansiert av Norges Forskningsråd / HØYKOM), Fortfilm. (Min rolle: Idé og manus til film og undervisningskonsept). 
 • 2001 – AS Media: ”To elver” – Historisk dokumentar frå Barta-regionen i Latvia, Vestad TV og Videoproduksjon. (Min rolle: Idé, finansiering, research, manus, opptaks- og redigeringsplaner, produksjonsleiing).
 • 1997-2002: Fleire magasinserier i lokalfjernsyn, m.a. ”Enes på fredag” (1997-98), ”Bak nyhetene”(1998-99) og eit eksperiment med eit interaktivt TV-konsept som vart kalla ”Selvbildet” (1999-2001). Mine roller var idé, utvikling, produksjon og programleiing.

Prosjektarbeid: 
 • 2014-2015: Utvikling av lokal-TV og WebTVprosjektet "Helsestudio1" for ABUP. Ved Sørlandet Sykehus. 
 • 2008 – 2011 First Motion: Norsk prosjektleiar i internasjonalt utviklingsprosjekt leia av Filmförderung Hamburg & Schleswig-Holstein. Prosjektet har som ambisjon å fremje   internasjonalisering av audiovisuell / cross-media innholdsproduksjon. Norsk prosjekteigar er Universitetet i Agder. Finansiering frå  EU/Interreg/Østersjøprogrammet.
 • 2008-2009: Utvikling av forslag til strategisk satsing på digital audiovisuell produksjon for kulturstiftinga Cultiva.
 • 2003-2011: Utviklings- og kommunikasjonsprosjekt i Sørlandet Sjukehus HF:
  • 2003-05: Informasjonsarbeid og medierådgjeving i samband med integreringa av tre sjukehus i Agder til eitt. 
  • 2004-06 Helsefilm: Eg initierte og utvikla prosjektsøknaden for Helsefilm som Sørlandet sjukehus støtte til frå Forskningsrådet sitt Høykom-program i 2006. Eg var deretter produsent for pilotinnhaldet innanfor psykisk helse og revmatologi.  Helsefilm er i dag eit strategisk satsingsområde for Sørlandet sjukehus.
  • 2006-11: Informasjonsarbeid i Klinikk for psykisk helse. Utvikling av websider og informasjonssystem, intra- og internett, nyhendeproduksjon
  • 2006-07: Prosjektet ”Psykiatriens 125. år” som omfatta bokprosjekt, artikkelserie, møteserie og eit større kulturarrangement. 
  • 2005-08: Medverknad til utviklinga av talkshowet ”Nesten Helg” (www.nestenhelg.no) saman med ”Stab for fine ting” i Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri 
 • 08-10: Filmproduksjon ”Psykisk helsefilm” – i alt fire dokumentarfilmar til bruk i psykoedukativ behandling (psykosar, traumer, bi-polare  lidingar og  tvangslidingar). Eg hadde research, manus og produksjonsleiing. Finansiering frå Extrastiftinga. . 
 • 2007 – 2012: Revmakanalen: Eg utvikla, fann finansiering for og leidde helsefilmprosjekt med filmar til bruk i likemannsarbeid mellom revmatikarar. Prosjekteigar Norsk Revmatikerforbund.  
 • 2005 – 2009 Neveragain.no: Eg initierte, utvikla, fann finansiering for og leidde eit filmbaseprosjekt for fem freds- og menneskerettssentra i Noreg. Opprettarane var Stiftelsen Arkivet, Norges Hjemmefrontmuseum, Holocaustsenteret, Museum Vest og Vest-Agder-museet. Prosjektet tilgjengeleggjorde historiske filmopptak og intervju med primærkjelder i krigsgenerasjonen. Eg fungerte som redaktør frå starten i januar 2007 fram til april 2009. (Prosjektet måtte seinare leggast på is som fylgje av mislukka finansieringsstrategi). 
 • 2003 – 2005 Visuell matematikk: Eg initierte og utvikla prosjektsøknaden som Mandal Kommune og Mandal VGS fekk finansiering for hos Forskningsrådet sitt HØYKOM-program for å lage eit undervisningskonsept i matematikk basert på ei kriminalforteljing i 12 filmepisoder. Deretter skreiv eg manus for forteljingen og bakgrunnsmaterialet for oppgåver knytta til kvar episode. Eg sat og i styringskomiteen for prosjektet med hovudansvar for gjennomføring av filmproduksjonen. 
 • 1993 – 2003 Mediehuset Fædrelandsvennen: Som skrivande journalist og seinare lokalTVreporter var eg med i ei rekke redaksjonelle utviklingsprosjekt. Dei viktigaste var:
  • 1998 – 99: Idéutviklingsarbeid om innhalds- og presentasjonskonsept som utnytta konvergens mellom papiravis, TV og digitale media. Tok mellom anna del i  forprosjektet til distribusjonsselskapet iVisjon.
  • 1997 – 2002: Tok del i teamet som bygde opp Fædrelandsvennen sin lokalTVkanal TVSør. Eg utforma idéane og leidde fleire eksperiment med interaktive programkonsept i årene både innan nyhende- og magasinformat.  

Comments