www.enes.no‎ > ‎Industriprosjekt‎ > ‎

Stemmer sektorinndelaningane ?

8.7 - Stemmer gamle statistiske kategoriar med dei nye arbeidsprosessane?

Regjeringen.no sin graf, viser utviklinga i verdiskaping frå 1970 til 1997. Industrien sin del av verdiskapinga (BNP) er den fiolette feltet nederst. Det gule er olje/petrokjemi, medan dei to øverste er såkalla tenesteyting og offentleg forvalting

Den tradisjonelle forteljinga om det «postindustrielle samfunnet» kan her setjast opp mot forteljinga om kva som er innafor og kva som er utafor den industrielle prosessen: T.eks. Endringane i den industrielle prosessen mellom nikkelgruva og nikkelbrukaren: Prosessen er blitt velidg lang, global, og ionvolverer svært mange tradisjonelt «tenesteytande næringar» så som design, transport, logistikk, osb osb.

Herifrå kan artikkelen gå attende og spørje om kvifor sysselsettinga er delt inn som ho er: Kvifor er t.d. Kraftforsyning i «teneste»? Transport? Bygg og anlegg? Dog kva er «offentleg forvalting»? Er de,t byråkratar på kontoer som skriv ja eller nei på ulike løøyve (som høgrpopulistar ser ut til å tru) – eller er det lærarar, helsepersonell og samfunnsplanleggarar som forsyner industrien med den arbeidskrafrta og den infrastrukturen som han er avhengig av? Kva er handelssektoren utan dei industrivarene som handelen handlar om?

Graf 4 og 5 – Industrinæringar og tenesytande næringare :Comments