www.enes.no‎ > ‎Industriprosjekt‎ > ‎

08 - Konkurransekrafta i norsk industri

8.2 Konkurransekrafta i norsk verftsindustri
I November 2013 la Konkdraft fram ein rapport som viste at norske verft er konkurransedyktige. Likevel er sju av sju utbyggingar dei siste åra sett ut av oljesjelskap i norsk sektor - fyrst og fremst Statoil. 
Rapporten held fram at viktige fortrinn er faste tilsetjingar, kompetanse, flat struktur i den forstand at det er open kommunikasjon og at fagarbeidarar melder frå når dei ser noko  som er eller kan utvikle seg til feil, og samhandlingmellom verksemder og forvalting. Rapporten er omtalt på Fellesforbundet sine sider og kan lastast ned her 


Om arbeidsmarknadspolitikken: http://www.fellesforbundet.no/Nyhetsarkiv/Publisert-i-2013/Arbeidsmarkedspolitikken-i-feil-retning/Innspel til statsbudsjettet: Mot at alle Nordsjø-kontraktar (7/7) gjekk utanlands i 2013, krever styrking av leverandørindustrien og betre infrastruktur for skog og tre. Auka løyvingar til miljøteknologiutvikling - det er nå fire gonger høgare søknadsbeløp enn rammer i statsbudsjettet. Fremja for Næringskomiteen og Miljøkomiteen 

Comments