www.enes.no‎ > ‎Industriprosjekt‎ > ‎

14 - Leif Sande om "Postindustrialisme"

4.1 Leif Sande:

Intervju med forbundsleiar Leif Sande (og fleire?) om forbundet, industrien det organiserer og industripolitikken forbundet fylgjer. Gjerne med element av reportasje frå «ein dag hos Industri Energi». Innhaldselement som den norske industrien si konkurransekraft (til forskjell frå den repeterte NHO-påstanden at det er lønsnivået som avgjer konkurransekrafta).


Meir bagrunn - Leif Sande 
  • http://www.tu.no/nettarkiv/2006/10/03/camilla-aadland-snakker-med-leif-sande-om
  • – Gratulerer med nytt fagforbund! Jeg ser at du krever et nytt industrikraftregime, at matskatten i Nordsjøen blir fjernet, at mineraloljeavgiften blir fjernet, at det blir innført en rederiskattordning og et gassrør til Grenland. Det er ikke småtterier?
  • – Jeg har en del krav, ja.
  • – Venter du gjennomslag for alt dette?
  • – Jeg kan ikke si noe annet. Dette er våre krav til statsbudsjettet, og jeg håper på gjennomslag. Hvis ikke vi får gjennomslag, må vi vurdere situasjonen og jobbe videre. Det er ikke slik at vi bare glemmer disse kravene da. Det er viktige saker for oss.
  • – Hva er viktigst?
  • – Det viktigste for industrien er å få på plass et industrikraftregime. Vi må få signaler om at det skal skje noe. Det er viktig for industrien å få signaler som gjør at det blir lønnsomt å drive videre. Det betyr mye for mange lokalsamfunn. I tillegg er gassrør til Grenland viktig. Det vil bety en ny giv for Telemark.

Intervjua tysdag 21. januar kl 09-10

Comments