www.enes.no‎ > ‎Industriprosjekt‎ > ‎

13 - Verda: Kvifor er nokre rike og andre fattige?

06.1 Intervju Erik Reinert 

med utgangspunkt i boka med same namn. Han har eit globalt perspektiv. Sjå www.theothercanon.org 

http://www.othercanon.org/board/about-Reinert.html

Research: Førespurnad send - avventar svar. 06.3  Går utviklinga framover - eller mot katastrofe?

Internasjonal industrialisering og klimaspørsmålet.

Delinga i ei rik og ei fattig verd - Europa og USA sin rtelative tilbakegang, Asia sin framgang og veksten i Afrika.Comments