www.enes.no‎ > ‎Industriprosjekt‎ > ‎

05 - 1980: Analog kollaps i Sovjetunionen

Intervju (manglar kandidat) som kommenterer påstanden om at den grunnleggande årsaka til den økonomiske kollapsen av Sovjetunionen i 1980-åra var manglande utflating av hierarkiske strukturar som fylgje av manglande elektronisk utvikling.

«Veksten støtte på problemer fra 1970-tallet, hvor industrivekst basert på mengde med arbeidskraft og tilgjengelige råvarer ikke lenger var mulig. Kvaliteten måtte heves for å hevde seg på eksportmarkedet, noe som viste seg vanskelig å få til. Produksjonen av forbruksvarer var alltid mindre enn etterspørselen, noe som førte til en vedvarende vareknapphet. Kvaliteten på mat, klær, husvære og tjenester var også ofte utilstrekkelig for innbyggerne. Sent på 1980-tallet ble det innført økonomiske reformer, spesielt under Gorbatsjovs glasnost, hvor sentral styring ble redusert til fordel for økt lokalt selvstyre og en viss markedstilpasning.» http://no.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionen

Ein utløysande årsak var romferjeprogrammet Buran, som vart så kostbart at det i seg sjølv skapte krise. http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Trippel-kollaps-da-romfergen-Buran-forsvant-7374387.html#xtor=RSS-3

Comments