www.enes.no‎ > ‎Industriprosjekt‎ > ‎

Andre idear: Den fyrste miljørevolusjonen


2.3. Reportasje og / eller Intervju: Miljørevolusjonen.

Krava om miljøforbetringar som vart reiste på tidleg 740-tal, virka som drivar på den teknologiske utviklinga. Dei store spørsmåla var fysisk forureining av avfall, kjemisk forureinging av sure utslepp til vatn, jord og luft, Seinare kom dioksinar og PCB og andre klorerte hydrokarbonar på dagsorden. Etter det var det Ozon. Krafa frå oponion, media og forvalting vart til drivarar for den teknologiske utviklinga som alt var i gang. slik vart miljøforbetringar ei viktig fylgje av den elektroniske revolusjonen. Lærdomane frå miljøkampen opå 1970-talet er viktige å ha med seg i klimakampen førti år seinare.


MNoglege intervjuobjekt: Kristin Asdal, UiO: http://www.sv.uio.no/tik/personer/vit/kasdal/index.html - og artikkel i Fortid nr. 4-2008 . http://www.fortid.no/tidsskrift/?wpfb_dl=11


Intervjuobjekt / reportasjekjelde Randi Storaas, Tyssedal – om Sørfjorden som var ei av Noregs fyrste turistperler med årlege besøk av Keisar Wilhelm, til ein av verdas verst forurensa fjordar – og attende til turistperle.

http://www.randistoraas.no/admin/dokumenter/apqf3fgb_11_11_RStoraas_EiMiljohistorie.pdf


Bellona – Svend Søyland, el. Durwood Zaelke, president i International Network for Environmental Compliance and Enforcement - jfr artikkel i Aftenposten «Miljøkampen vi vant» om Ozon:

- Jeg tror helt klart erfaringen fra ozonkampen har overføringsverdi. Selv om mange problemer er store og komplekse, så kan de plukkes fra hverandre og deles inn i oppgaver som er overkommelige og som det er mulig å samle nasjonene om. Kampen for å redde ozonlaget er også viktig fordi en viser at det er mulig å nå frem, sier Zaelke, som likevel ikke legger opp til noen storstilt feiring av den internasjonale ozondagen.


Evt. Per Østby http://www.ntnu.no/ansatte/per.ostby
Comments