00.1 - Nikkelverket

Falconbridge / Xstrata / Glencore: 
Hovudhistoria i pamfletten vert vinkla frå Nikkeløverket io Kristiansand. Det har ei historie som er svært representativ både for gamal og ny industrialisering / elektronisk revolusjon - og kampen om kraftprisane. NRK har film - redigert og rått - frå Bjørn Nilsen sine opptak til ein film med miljø- og arbeidsmiljøfokus frå tidleg 1970-tal. Elles kan det vere vanskeleg å få tak io historiske bilete - det har alltid vore fotoforbud på verket. Dei kan sjølve ha gode helikopterbilete som viser omfanget av verksemde - og nærleiken til sentrum av Kristiansand

Det er fleire gode kandidatar til "gamlingar" som kan snakke historie - og det vil truleg ikje vere vanskeleg å finne "den nye arbeidaren". 
Comments